REZERVÁCIE

Ubytovanie si môžeš rezervovať vyplnením formulára

dd.mm.rrrr
Muž Žena
ak nie ste študentom vysokej školy vyplňte „neštudent“, ak neviete ešte na akej škole budete študovať vyplňte „ neviem“
ak nie ste študentom vysokej školy vyplňte „neštudent“, ak neviete ešte na akej škole budete študovať vyplňte „ neviem“
vyplň, len vtedy ak máš niekoho s kým by si chcel bývať. Je to len informácia pre náš team, ktorý sa posnaží Vám vyhovieť

Vyplnením a odoslaním tohto formuláru dávam súhlas spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087 v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, na spracúvanie údajov na marketingové účely a vedenie evidencie.

Po vyplnení a odoslaní formulára Ťa bude kontaktovať Student Residence team s informáciami o ďalšom postupe. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na info@studentresidence.sk